آموزش بازاریابی

کاری کنید مشتریانتان درست جلوی پایتان سبز شوند

داستان جالبی سالها پیش درمورد فیزیوتراپی شنیدم که با فروشگاه تشکهای طبی محل ارتباط برقرار کرده بود و آن فروشگاه هر هفته لیست همه کسانی که از او تشک خریداری کرده بودند را به فیزیوتراپ می داد، یعنی لیستی از ...
.

خرید پنل پیامکی

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.