ارسال پیامک به “مسدود کنندگان پیامک تبلیغاتی” ممنوع است.

 

ارسال پیامک براساس قوانین و مقررات وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاربرانی که پیامک¬های تبلیغاتی را با کد دستوری *800# مسدود کرده¬اند، منع شده است.

همچنین براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بنا بر تعهدات و اخلاق و فرهنگ سازمانی، اس ام اس فا موظف می-باشد تا با تمامی راه¬های غیرمجاز ارسال پیامک مقابله کند. از سمتی بایستی به شماره¬هایی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده¬اند، خارج از چارچوب قانوی که مطابق با شرایط و قوانین تغییر خط از تبلیغاتی به خدماتی است نیز ارائه نداده و نخواهد داد.

نتیجه¬ی اقدامات عملی از رویکردهای به کار گرفته شده در این حوزه به منظور ارتقای فرهنگی و رویکرد تبلیغات پیامکی در جهت حفظ ارزش¬های اخلاقی می¬باشد.

خرید پنل پیامکی

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.