2020/08/26

البته که محسوب می شوند.
شما می خواهید تا مشتری با علاقه به سمت جلو خم شود نه این که با مقاومت به سمت عقب خم شود.
نمی دانم چقدر باید روی ارزش اولین جمله عالی تاکید کنم.
مشتری شما ظرف چند ثانیه تصمیم می گیرد که به موضوع علاقه داشته باشد یا خیر.
پنجره شما به سمت ذهن مشتری بسیار بسیار کوچک است.
درباره آن فکر کنید. شما نیز تصمیمات سریع مشابهی می گیرید. اگر یک ویزیتور تلفنی با شما تماس بگیرد، آیا همان ثانیه اول تصمیم نمی گیرید؟
اگر تلاش مشابهی را روی اولین جمله یا تبلیغ خود بگذارید، آیا نتیجه بهتر نخواهد بود؟

آیا تا به حال روزنامه خوانده اید؟

چگونه روزنامه می خوانید؟ آیا از گوشه سمت چپ شروع می کنید و همه چیز را می خوانید تا این که به گوشه سمت راست پایین آخرین صفحه برسید؟
فکر نمی کنم. شرط می بندم که مطالب خاصی را می خوانید.
و چگونه مقالات مورد نظر را انتخاب می کنید؟
توسط عناوین.
اگر عنوان یک مقاله توجه شما را جلب کند، شما آن مقاله را می خوانید. اگر این عنوان برای شما جالب نباشد، از آن مقاله می گذرید.
به سادگی عناوین روزنامه را اسکن می کنید و تصمیماتی لحظه ای برای چیزی که می خواهید بخوانید می گیرید.

وضعیت مشابه برای کتاب

وقتی در کتابفروشی هستید، چگونه کتاب مورد نظر خود را انتخاب می کنید؟
بازهم با استفاده از عنوان.
کتاب های خوب زیادی هستند که تنها به دلیل عنوان بد خوانده نشده اند.
اولین اثر بسیار مهم است.

مشتری شما چیزی که می گویید را اسکن می کند

درست است. اگر اولین جمله شما خسته کننده باشد، همانند روزنامه، مشتری توجه خود را به جای دیگری می برد.
در این حالت مشتری به چیزهای دیگری به غیر از فروشنده ای فکر می کند که در حال صحبت است.

مشتری شما مطالب شما را نیز اسکن می کند

مشتری عناوین و جملات اول شما را بررسی می کند و بر مبنای آن تصمیم می گیرد که آیا مطلب را بخواند یا این که توجه خود را به رویداد دیگری در زندگی اش ببرد. این بدان معنی است که باید بهترین تلاش خود را روی عناوین متمرکز کنید.

برچسب ها
به دنبال رشد کسب و کارتان هستید؟ اس ام اس فا به شما امکان جذب، نگهداری و تعامل با مشتری را می دهد
ثبت نام و ارسال پیامک ثبت نام در کمتر از 1 دقیقه